(06) 300 269 56

AUTOSERVICE DE OLM


UITDAGING


Het vormgeven van zowel online als offline reclame uitingen
in de herkenbare huisstijl van Autoservice de Olm

rolbanieren_autoservice_deolm

WAT WE HEBBEN GEDAAN


Advertenties, drukwerk

vakantiecontrolekeuring2
wintertijdcheck2

Bij beide posters was het de bedoeling op een leuke creatieve manier de
‘vakantie controle keuring’ en de ‘wintertijd check’ onder de aandacht te brengen